26 Album Kaset Dedeh Winingsih

A.      Album Daun Pulus 4.
Genre : Jaipongan.
Sinden: Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Daun Pulus 4.
2.       Ibun Muntang.
3.       Patali Jangji.
4.       Bayu – Bayu.
5.       Kembang Oyag. 
6.       Botol Kecap.
7.       Kangkung Bandung.
8.       Hiji Catetan.
B.      Album : Angin Lamping.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Pimpinan : Djoemadi.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Angin Lamping.
2.       Rasa Katresna.
3.       Nyampeur Pasini.
4.       Srimanganti.
5.       Kidung.
6.       Senggot Kaleran.
7.       Gunung Sari.
8.       Rancag.
C.      Album : Catrik Panineungan.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara / Alok : Samin Batu.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Produksi : SP Record.
1.       Kacang Asin.
2.       Catrik.
3.       Ngaruju.
4.       Coyor – Rancag.
5.       Jalantir.
6.       Ambon Sorangan.
7.       Cawadan.
8.       Jalantir.
D.      Album : Cinta.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Barna.
Kendang : Mang Bao.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Cinta.
2.       Teuteup Bulan.
3.       Pasar Jaringan.
4.       Renggong Manis.
5.       Tembok Bahagia.
6.       Neundeun Kadeudeuh.
7.       Uceng.
8.       Carecet Bodas. 
E.       Album : Daun Pulus.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Kendang : Dally Sarpingi.
Wira Swara / Alok : Samin Batu.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Produksi : Jugala Record.
1.       Jambal Roti.
2.       Daun Pulus.
3.       Kataji.
4.       Kulu – Kulu Gancang.
5.       Resep Ngigel.
6.       Ambon Sorangan.
7.       Kulu Kulu Bem – Petis Kupa.
8.       Bendrong Petit.
F.       Album : Daun Pulus 9.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Kendang : Suwanda.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Pandawa Record.
1.       Daun Pulus 9.
2.       Kembang Tongkeng.
3.       Surat Kayas.
4.       Kuda Lumping.
5.       Sagagang Kembang Ros.
6.       Patali Jangji.
7.       Godong Aren.
8.       Solontongan.
G.     Album : Daun Pulus 10.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Pandawa Record.
1.       Daun Pulus 10.
2.       Duriat Maket.
3.       Tonggeret.
4.       Solontongan.
5.       Baranang Siang.
6.       Sungkawa.
7.       Tibelat.
8.       Leang – Leang.
H.      Album : Daun Pulus 13.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed.
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Pandawa Record.
1.       Daun Pulus 13.
2.       Midua Hate.
3.       Asa Leungiteun.
4.       Kembang Gadung.
5.       Ketuk Tilu Gaplek.
6.       Kuwung – Kuwung.
I.        Album : Daun Pulus Beureum.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Namin Group.
Produksi : Pandawa Record.
1.       Daun Pulus Beureum.
2.       Nikmat jeung Hikmah.
3.       Katineung Ati.
4.       Murag Bulu Betis.
5.       Masket Hate.
6.       Patepung Lawung.
7.       Nyi Darsilem.
8.       Buah Kawung.  
J.        Album : Dikantun Mulang.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Sampurna Group.
1.       Super Kidung.
2.       Dikantun Mulang.
3.       Hanjakal.
4.       Catrik.
5.       Gaya.
6.       Pegat Duriat.
7.       Kedul Mandi.
8.       Oray Welang.
K.      Allbum : Harewos.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Barna.
Pirigan Gamelan : Mang Bao Group.
Produksi : Kencana record.
1.       Harewos.
2.       Istri Padati.
3.       Nyi Ronggeng.
4.       Rancag.
5.       Salam Manis.
6.       Melet Nu Kasep.
7.       Amanat Ibu Pertiwi.
8.       Kulu – Kulu Gancang.  
L.       Album : Hujan Girimis.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingih.
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Pandawa Record.
1.       Hujan Girimis.
2.       Siga Manehna.
3.       Kembang Campaka.
4.       Bardin.
5.       Daun Pulus Endah.
6.       Ulah Tumanya.
7.       Kembang Ligar.
8.       Cikapundung.
M.    Album : Imut Kasaha.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Imut Kasaha.
2.       Tawis Soca.
3.       Awet Rajet.
4.       Lara lara – Sarikaya.
5.       Anggrek Bulan.
6.       Golewang – Sinyur.
7.       Sanga Gancang.
8.       Angle. 
N.     Album : Kalangkang Dina Lamunan.
Genre : Celempungan Jaipong.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Kalangkang Dina Lamunan.
2.       Lalaki Raheut Hatena.
3.       Naksir Jajaka.
4.       Renggong Gancang.
5.       Awet Rajet.
6.       Teuteup Nu Deudeuh.
7.       Abong Kena.
8.       Renggong Petit.
O.     Album : Kamelia.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Suwanda Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Sariak Layung.
2.       Kamelia.
3.       Betah Nyawang.
4.       Tarate Beureum.
5.       Macan Ucul.
6.       Neuteup Mojang.
7.       Sulanjana.
8.       Sekar Tiba. 
P.      Album : Panasaran.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Kendang : Dally Sarpingi.
Wira Swara : Mang Samin.
Pirigan Gamelan : Jugala Group.
Produksi : Jugala Record.
1.       Kapelet Nyi ronggeng.
2.       Panasaran.
3.       Golewang – Sinyur.
4.       Sengserang Panon.
5.       Mujaer Mundur.
6.       Renggong Angle.
7.       Rancagan.
8.       Cangkurileung.
Q.     Album : Pulus Biru.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Daun Puspa Endah.
2.       Pulus Biru.
3.       Emut Ka Anjeun.
4.       Jambal Roti.
5.       Waled.
6.       Bulu Palsu.
7.       Pacul Goang.
8.       Uceng.  
R.      Album : Silih Teuteup.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Tacan Lali.
2.       Kalakay Muntang 2.
3.       Silih Teuteup.
4.       Ngalindeukan.
5.       Kuwung – Kuwung.
6.       Lalaki Raheut Hatena.
7.       Angle.
8.       Bungur. 
S.       Album : Sintren.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Ronggeng Geulis.
2.       Sintren.
3.       Sasambat.
4.       Sariak Layung.
5.       Sedih Prihatin.
6.       Peunggas Harepan.
7.       Humandeuar.
8.       Peuting Nu Urang.
T.       Album : Songket Bandung.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Kendang : Mang Bao.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Songket Bandung.
2.       Gendu.
3.       Titip Saur.
4.       Hanjuang di Gunung Geulis.
5.       Kembang Gadung.
6.       Ngantos Waleran.
7.       Kalakay Muntang.
8.       Alam Katukang.
U.     Album : Sutra Bodas.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed.
Pimpinan : Djoemadi.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Cinta Kuring.
2.       Nu Geulis Pundung.
3.       Sutra Bodas.
4.       Sulaya.
5.       Golewang.
6.       Eling – Eling.
7.       Palimanan.
8.       Sinyur. 
V.      Album : Daun Pulus 2.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Daun Pulus 2.
2.       Kalakay Muntang.
3.       Neng Lilis.
4.       Pintu Terbuka.
5.       Hayam Ngupuk.
6.       Nyiranda Midang.
7.       Banjaran.
8.       Kulu – Kulu Karawang.
W.   Album : Daun Pulus 3.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record.
1.       Daun Pulus 3.
2.       Abdi Kabengbat.
3.       Goyang Jaipong.
4.       Sekar Mawar.
5.       Rusiah Hate.
6.       Korban Rayuan.
7.       Wangsit Siliwangi.
8.       Awet Rajet.
X.      Album : Mega Mendung.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Record. 
1.       Mega Mendung.
2.       Hejo Carulang.
3.       Titip Saur.
4.       Cangkurileung.
5.       Carecet Bodas.
6.       Teuteup Nu Kasep.
7.       Nu Geulis Pundung.
8.       Sulanjana.
Y.      Album : Buah Ngora.
Genre : Jaipongan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Produksi : Sampurna Group.
1.       Buah Ngora.
2.       Goyang Jaipong.
3.       Kalakay Muntang.
4.       Implengan.
5.       Lalaki Raheut Hatena.
6.       Kuda Sumedang.
7.       Korban Rayuan.
8.       Angle.
Z.       Album : Mojang Cikapundung.
Genre : Kliningan.
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group.
Pimpinan : Djoemadi.
Produksi : Sampurna Record. 
1.       Mojang Cikapundung.
2.       Sagagang Kamelang.
3.       Ulah Tumanya.
4.       Tablo.
5.       Bulan 14.
6.       Sruping Argo.
7.       Renggong Coyor.

8.       Rusiah Hate. 

Comments