3 Versi Lirik Lagu Girimis Kasorenakeun

Aan Darwati - Girimis Kasorenakeun. 

1.       Girimis kasorenakeun
2.       Ngeunteungan sewu katineung.
3.       Katumbiri payung langit.
4.       Awor jeung cipanon ngeumbeung 2x.
5.       Ngalangkang galeuh lamunan.
6.       Ngaleok kaLbu nu Liwung. (heart choise)
7.       Naon deui nu rek didagoan.
8.       Duh … kabeh geus mungkas adegan.
9.       Geus tamat lalakon … leungiteun udagan.
10.   Mungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja.

(Aan Darwati – girimis kasorenakeun.)

Cucun Cunayah - Girimis Kasorenakeun. 

1.       Girimis kasorenakeun
2.       Ngeunteungan sewu katineung
3.       Katumbiri layung langit.
4.       Awor jeung cipanon ngeumbeung 2x.
5.       Ngalangkang galeuh lamunan.
6.       Ngaliuk kaburu Liwung.
7.       Naon deui nu rek didagoan.
8.       Duh … kabeh geus mungkas adegan.
9.       Geus tamat lalakon … mentingkeun udagan.
10.   Mungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja.
(Cucun c – girimis kasorenakeun.) 

Ukes Unengsih - Girimis Kasorenakeun. 

1.       Girimis kasorenakeun
2.       Ngeunteungan emut katineung
3.       Katumbiri payung langit.
4.       Awor jeung cipanon ngeumbeung 2x.
5.       Ngalangkang galeuh lamunan.
6.       Ngaliuk kaburu Liwung.
7.       Naon deui nu rek diteangan.
8.       Eh  … kabeh geus mungkas adegan.
9.       Geus tamat lalakon … leungiteun udagan.
10.   Mungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja.
Ukes U – girimis kasorenakeun. 

Comments