Cicih Cangkurileung - Kalangkang Heulang (Lirik Lagu)

CICIH C – KALANGKANG HEULANG.

1.       NAJAN MEGA .. SIDENGDANG DIAWANG – AWANG.
2.       DITARETES  KU BENTANG NU NGARICEUPAN.
3.       NEMBONGKEUN CIRI ..SIGA ANTEUNG NYAKSIAN.
4.       NITENAN LALAKON NU KASORANG.
5.       BEAK BERANG DI GANTI KU ALAM PEUTING.
6.       CAGAP RASA.. ULAH KAJONGJONAN TEUING.
7.       NUNGGU BAGJA .. SUGAN KAHONTAL TUJUAN.
8.       KAHAYANG MAH .. ULAH UKUR NA LAMUNAN.
9.       MUN DISUSUL … DA PUGUH JAUH.
10.   REK DITEANG … DA PUGUH ANGGANG.
11.   NGANTI – NGANTI NU CAN BUKTI.
12.   LIR NUNGGU … KALANGKANG HEULANG.
13.   MERE JANGJI .. NGAN UKUR SAHARITA.
14.   SATIA … TAYA BUKTI NA.
15.   SUBAYA JUNGJUNAN .. GEUNING SULAYA.

16.   UKUR BISA TUMARIMA.

Comments