IMAS PERMAS – KANGEN BAE

                       IMAS PERMAS – KANGEN BAE.
1.       DUKA NAON ANU JANTEN MARGA. 
2.       DINA HATE BEUT KAANCIKAN KU ASIH.
3.       KA ANJEUN NU SABAN WAKTU. 
4.       KA RAOS NA KANGEN BAE.  
5.       DUKA NAON ANU JANTEN MARGA.
6.       TEU KAWASA MUN REK NOLAK.
7.       TEU KAWASA LAMUN REK WAKCA.
8.       KA ANJEUN WAKTU HARITA.
9.        NU KARAOS KANGEN BAE.  
10.   LIR GENYAS TALAGA… UKUR SOCA NA.  
11.   LIR MEGA NU BENGRAS … KU TEUTEUP NA.  
12.   BEUT ASA DOSA MUN HATE NENDEUN.

13.   MENANG NODA RASA CINTA NU SUBAYA. 

Comments