Iyan Arliani – Hiji Catetan

Iyan Arliani – Hiji Catetan.
1.       GEUS LAWAS CARITA URANG DU’A AN.
2.       ANU MUNGGARAN NITIPKEUN ASIH KAMEULANG.
3.       TEU LA’AS  .. SANAJAN UKUR NYEULANGAN
4.       KEDALNA LISAN .. SATIA REK BABARENGAN.
5.       HAREUPAN NGAYUNKEUN KA MEGA MALANG.
6.       REK MIPIT BENTANG
7.       LAKSANA NYANDINGKEUN BULAN.
8.       MEKARNA KEMBANG ENDAH PANGHAREUPAN
9.       NGOTRET  INGEUTAN .. MUKAKEUN  HIJI CATETAN.
10.   TAPI KIWARI … NGAN KURING ANU NGAGEURI.
11.   CUANG – CIEUNG NGAN SORANGAN.
12.   HONCEWANG HATE LALEUWANG.
13.   NU MIASIH DIPEUPEURIH. 
14.   NU MITINEUNG DITINGGALKEUN.

15.   TEU NYANA KU JALIR JANGJI … KU HARIANEUN. (IYAN ARLIANI)

Comments