Neneng yetty syarifah – sulaya jangji

Neneng yetty syarifah – sulaya jangji.
Hanas diri bungah ati.  Nganti jangji pasini na.
Harianeun .. pasini pegat di jalan. Duh geuning
Balukar na tina asih. Malih warni jadi perih.
Impian biheung kasorang. Hariring ati nu kingkin.
Boro diri suka ati.  Nganti jangji ti kamari.
Teungteuingeun... PASINI SAPAT SAPISAN… DUH GEUNING..
Balukarna tina nineung. Malih warni jadi keu’eung.  
Harepan samar kasorang. Haleuang dada nu raca. .
Harepan samar laksana.  Haleang dada nu raca.
DUH NA KAMANA DIRI.   KA SAHA NYALINDUNG.
Ka saha kudu midangdam. Nitip diri sangsang badan.  
DA NU IEU Mangrupa hiji lamunan… DUH JUNGJUNAN.
MANGRUPA HIJI LAMUNAN.  CITA2 PANGHAREUPAN … DUNUNGAN..
Ati kingkin… Sulaya nu jadi marga.  ATI KINGKIN … RASA DUKA.
SULAYA NU JADI MARGA. Duh NA kamana diri… neangan PANGLIPUR.
Nitipkeun badan sakujur.  Kamana ngundeur katineung.  
DA  DIDIEU NU AYA WUNGKUL IMPIAN.. DUH JUNGJUNAN.
NGANTENG WUNGKUL PANGHAREPAN. NU AYA WUNGKUL IMPIAN … DEUDEUH.

Dada raca sulaya nu jadi marga.

Comments