Nining Meida - Maribaya

Nining Meida - Maribaya
DI MARIBAYA MANEH NA KUNGSI NYARITA.
CENAH ASIH NGARANDAKA JEUNG DEUDEUH NA.
NAJAN ANGIN GUMURIH LEUIR DATANG NA.
DA SOK INGGIS MANEH NA PEUGAT DEUDEUH NA. 
MANGKA LISANNA CENAH ASIH TINGTRIM DIRI.
NU SAEUNYANA MUNGGUH ASIH NYEURI PERIH.
LANA MAKALANGAN … URANG LEMPANG DINA JERO PANGIMPIAN.
DIMARIBAYA KURING GEUS SERAH TEUTEUPAN.
NYUCRUK JALAN PASRAH RENGHAP SATEKADAN.
TAYA DAYA NU WASA MUNGPANG KAREP NA.
AREK LANGGENG MANEH NA NEUNDEUN CINTANA.
DI MARIBAYA KURING GEUS NANDANG KA BANDANG.
TAYA BEDA MUKAH TRESNA SALIWATAN. 
TIGIN DIRI KA KURING AYA NU BOGA
TAPI TEUTEUP ASIH DUH ANU MANTEUNG


Comments