Yati Suryati – Hiji Catetan

Yati Suryati – Hiji Catetan
GEUS LAWAS CARITA URANG DU’A AN.
ANU MUNGGARAN NYICIKEUN ASIH KAMEULANG.
TEU LA’AS  .. SANAJAN MAKSAD NYORANGAN
KEDALNA LISAN .. SATIA REK BABARENGAN.
HAREUPAN NGAYUNKEUN KA MEGA MALANG.
REK MIPIT BENTANG
LAKSANA NYANDING KA BULAN.
MEKARNA KEMBANG ENDAH PANGHAREUPAN
NGOTRET  INGEUTAN .. MUKAKEUN  HIJI CATETAN.
TAPI KIWARI … NGAN KURING ANU NGAGEURI.
CUANG – CIEUNG NGAN SORANGAN.
HONCEWANG HATE LALEUWANG.
NU MIASIH DIPEUPEURIH. 
NU MITINEUNG DITINGGALKEUN.

TEU NYANA BEUT JALIR JANGJI … KU HARIANEUN 

Comments