YOYOH S – KEMBANG CAMPAKA.


SAGAGANG CAMPAKA ..
MANIS WANGI SARI KEMBANG. 
SUNGKEMAN ASIH JUNGJUNAN.
PANGJAJAP ASIH MANEH NA. 
SAGAGANG CAMPAKA. 
DIAMBUNG SARI NA KEMBANG.
TEMBUS KALBU ANU LIWUNG. 
PANGGUGAH RASA NU KAMELANG.
NGAIT JEUNG ASIH NA ATI. 
HEGAR JEUNG ENDAH NA RASA.
AYA TANDA TI JUNGJUNAN. 
NU NGANTENG ASIH KAMELANG. 
SAGAGANG CAMPAKA. 
DIPUJA DI DAMA – DAMA.  
MALAR WANGI TEU KA SILIH.  

KAHEMAN KANU MICINTA.

Comments