13 Lirik Lagu Darso

13 Lirik Lagu Darso

1.      KAHAYANG KEUKEUH. 
Mimitina iseng. Kureuseup ngaheureuyanna.
Geugeut ka geulisna. Gereget kan bodina.
Tina iseng kalah manteung. Tina heureuy asup kana hate.
Tungtungna kuring bebeakan. Ngabelaan nganjuk ngahutang.
Mahugi hayang kapake. Lindeuk - lindeuk japati.
Rek dicium mah hararese. Usaha anu can hasil.
Kaburu beakeun modalna. Rek ngalamar teu boga duit.
Kuring nu ngoleang. Manehna kabandang batur.
Cinta nu kapakan. Hate kuring kakalayangan.
Kahayang teu kahontal. Manehna kawin jeung batur.
Hate anu peurih. Ceurik ceurik ku nalangsa.
Duriat pageuh. Kahayang keukeuh.
Ngalamun teu paruguh. Nunggu randana.
2.      DINA AMPARAN SAJADAH.
Dina amparan sajadah. Abdi sumujud pasrah.
Diri nu lamokot ku dosa. Nyanggakeun sadaya - daya.
Dina amparan sajadah. Abdi sumujud pasrah.
Mundut pangampura Gusti. Ya Allah Robbul Izzati.
Taya deui panglumpatan. Taya deui pamuntangan.
Mung Allah Pangeran Abdi. Pangeran anu sajati.
3.      BENTANG CILAMPUYANG.
Teu disangka ti tadina. Di lembur jauh ka kota.
Geuning aya bentang ragrag. Mawa bungah kana rasa.
Rasa bungah nu harita. Dibarengan rasa cinta.
Cinta nu mekar harita. Mapaes nikmatna hate.
Bentang nu harita medal. Ngagurilap - ngagurilap cahayana.
Matak serab mikacinta. Matak risi anu jangji.
Bentang di Cilampuyang. Mawa bagja kana rasa.
Bentang di Cilampuyang. Narima kedalna cinta.
Bentang di Cilampuyang. Yap kadieu masing deukeut.
Bentang di Cilampuyang. Akang reueus akang geugeut.
4.      NAON LEPATNA.
Naon leupatna, naon dosana.
Mun diri katarik geter simpati. Kabandang kamelang.
Naon leupatna, naon dosana.
Mun rasa rumasa nyimpaykeun tresna. Mikaasih ka dirina.
Kapan cinta kedah anteb jeng asihna.
Kapan asih kedah tingtrim sumandingna.
Sedeng rasa rumasa ....demi kasatiaan.
Langkung pageuh pamadegan.
5.      MARIBAYA
Di Maribaya manehna kungsi nyarita. Cenah asih ngarandaka jeung deudeuhna.
Najan angin nu lirih leuir datangna. Arek langgeng manehna neundeun cintana.
Di Maribaya manehna serah teuteupan. Nyukcruk nyuuh pasrah renghap satekadan.
Taya daya nu wasa mungpang karepna. Da sok inggis manehna pegat geugeutna.
Mangka lisana cenah asih tingtrim diri. Nu saenyana puguh asih nyari panggih.
Lana makalangan. Kuring leumpang dina jero pangimpian.
Ku Maribaya manehna ngambang kabandang. Taya daya muka tresna saliwatan.
Najan diri kaburu aya nuboga. Tapi tetep asih mah anu manehna.
6.      DURIAT.
Dina hate kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun kuring cicing.
Bener-bener henteu bisa ngejat. Dibeungkeut ku tali duriat.
Sanajan loba nu daratang. Pating kuriling neangan lawang.
Pating kaletrok kana panto hate. Tapi ku urang teu dipalire.
Duriat teu bisa digantian ku rupa. Duriat teu bisa dihilian ku harta.
Duriat teu bisa di aya - aya. Duriat datang na heunteu kapaksa.
Dikotretkeun dina hate tidituna. Diguratkeun dina rasa tidituna.
Dibuka di baca ku urang duaan. Di jaga di riksa pinuh rasa kaheman.
7.      CING CANG CONG.
Si Nyangsang tukang seng. Tatangga Si Liang Hong.
Boga kabogoh si momoy micipok. Si Cengli kabitaeun hayang ka cipok.
Ku cipok di bejakeun ka Si nyangsang. Cang cing cong -  cang cing cong.
Si nyangsang jadi nepsong. Neneangan si Cengli kacangkilung.
Cangkilung bebeja ka si cuankie. Babaturan sobat dalit si cengli.
Si cengli sieuneun laporan ka si tai jin. Si tai jin nangtang geulut ka Si nyangsang.
Si nyangsang lewih nepsong neangan taijin. Tai jin nyangsang garelut di walungan.
Cang cing cong 3x. Cing cang cang.
Cang cing cong 3x. Cing cang cang.
Cang cing cong 3x. Cing cang cang.
Cang cing cong 3x. Cing cang cang.
Lagu dongeng asal ti negri hongkong. Bawa babaturan nu gede bohong.
8.      SAHA NU LEUPAT ( FEAT DETTY KURNIA ).
Saha nu leupat mun diri katalanjuran.
Da bongan keur salira beut sarimbag jéng manehna.
Saha nu leupat mun heureuy kaleuleuwihi.
Da bongan keur salira bét sasorot jéng bihari.
Hanjakal tépang teh kapandeurian.
Dina wanci gés reupreupan.
Mun maksa kudu dipenta tangtu géde mamalana.
Mana nu leupat, ti mangsa paduduan.
Da hate pernah kaiwat kusalira jéng teuteupna.
Saha nu leupat mun heureuy kaleuleuwihi.
Da bongan keur salira bét sasorot jéng bihari.
Hanjakal téupang teh kapandeurian.
Dina wanci gés reupreupan.
Mun maksa kudu dipenta tangtu geude mamalana.
Mana nu leupat, ti mangsa paduduan.
Da hate pernah kaiwat kusalira jéng teuteupna.
Da hate pernah kaiwat kusalira...jéng teuteupna.
9.      MARIPI ( ENGKLAK ENGKLAKAN ).
Gunung tampa tutugan. Gunung Galunggung kapungkur.
Gunung Sumedang katunjang. Talaga Soka wayahna.
Rangecik di tengah leuweung. Rakun di sungkun sumoreang.
Hanteu di teang. Tarima raga wayahna rangecik. Ti tengah leuweung.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Burudul menak ti Kidul. Gotongan parabot degung.
Tatak kendang kulit maung. Di rarawat hoe wulung.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Berebet menak ti kaler. Gotongan parabot topeng.
Tatak kendang kulit banteng. Di rarawat hoe loreng.
Dadap cangkring dina gawir. Ngajajar pa antai antai.
Mana gening. Awi temen awi gombong. Daunna pating arulang.
Ka tebak ku angin bajra. Leuleus raden.
Ngilicir di sada henteu ting koceak. Pating koceak.
Koreak pating koceak.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Torojol menak ti Kulon. Gotongan dog dog kaliwon.
Tatak kendang kulit Bagong. Dirarawat hoe wolong.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Burudul menak ti Kidul. Gotongan parabot degung.
Tatak kendang kulit maung. Di rarawat hoe wulung.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Berebet menak ti kaler. Gotongan parabot topeng.
Tatak kendang kulit banteng. Di rarawat hoe loreng.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
Engklak engklakan Maripi lucu pisan. Barudak urang Ngariung di buruan.
10.  MEGA SUTRA PANTAI CARITA.
Mega sutra di langit pantai carita.
Bodas nyacas dipulas endahna rasa.
Saksi asih dina munggaran carita.
Waktu urang nepungkeun geuteurna cinta.
Dina dada aya rasa. Dina rasa aya bagja.
Ngagalura ibarat ombak sagara.
Di sisi basisir. Laut pantai carita.
Nya didinya urang teh wakca balaka.
Mega sutra di langit pantai carita.
Bodas nyacas dipulas katineung rasa.
Saksi asih mekarna hareupan cinta.
Poe isuk muga laksana paneja.
Mega sutra ….
Di langit pantai carita.
11.  KABOGOH  JAUH.
Boga kabogo jauh. Mentas laut leuweung gunung.
Tapi apel teu bingung. Cukup hallo na telepon.
Kuring di pulau jawa. Manehna pulau sumatera.
Lamun malam mingguan. Mojok via SMS-an.
Jelema palinter. Dunya beuki maju.
Najan urang pajauh. Bisa ngobrol unggal waktu.
Tiap SMS-an atawa nelepon. Teu jadi pikiran.
Kajeun pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna.
Boga kabogoh jauh. Meuntas laut leuweung gunung.
Tapi apel teu bingung. Cukup hallo na telepon…
12.  DADALI MANTING.
Dadali manting tipeuting. Ngalayang kakalayangan
Neangan nu lawas ilang. Baturna duka kamana
Dadali manting tipeuting. Ngalayang kapileumburan
Hate duh kapigandrung. Nu ilang kawas nu pundung
Reff :
Memang bongana manehna. Kacidana samokaha
Kaduhung sagede gunung. Kumaha nya pilampaheun
Dadali kabawa angin. Teu wasa nandangan lara
Tos teu kadenge deui sorana
Boa.. Boa.. Boa.. Boa...  Tapi palias teuing..
13.  TANJAKAN BURANGRANG.
Lebah tanjakan Burangrang. Aya asih aya cinta
Miguraan dua hate. Nu teupang pada harita
Campaka tilam katresna. Nyeungitan jangji duaan
Harepan datang nembongan. Ngolebat bagja duaan
Lebah tanjakan Burangrang. Didinya ngajikna rasa
Lebah tanjakanBurangrang. Didinya janji duaan
Lebah tanjakan Burangrang. Didinya ngajikna rasa
Lebah tanjakanBurangrang. Didinya janji duaan
Campaka tilam katresna. Nyeungitan jangji duaan
Harepan datang nembongan. Ngolebat jangji duaan
Lebah tanjakan Burangrang. Aya tapak rasa cinta
waktu kuring datang deui. Tiluan eujeung si cikalComments