24 Lirik Lagu Darso 

No
Lirik Lagu Darso
No
Lirik Lagu Darso
1
Darso – Dago Pakar
Tresna mekar ieuh .. di dago pakar.
Tukeur paheut Janji bakal sauyunan.
Tepung repung jajantung rejeng jajantung.
Awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung.

Ricit na manuk jeung seor na angin.
Meulit asih ngahariring.
Oyag na dahan ngusikeun rema panangan.
Silih ceupeng leumpang mapay kaendahan.
Reff :
Dago pakar geus nganteur ka pangantenan.
Dago pakar langgeng  nyantel na ingeutan.
Ceuk beja cenah ceuk beja .  Dago pakar ngarekahan.
Ceuk beja cenah beja . Dago pakar ganti ngaran.

Kuring wakca ngahaja arek balaka.
Sugan angin wasaeun nepikeun sora.
Pang bejakeun ka guha nu basa eta.
Jeung maneh na Kuring bagja. Hirup ditempat ngumbara.
12
Darso & Detty Kurnia – Euis Bandung
Panon hideung … irung mancung … pipi koneng … euis bandung.
Euis saha … dimana bumi na.  Abdi resep ka anjeun na.
Siang weungi ka impi – impi. Hate abdi sararedih.
Teu emut dahar … teu emut nginum   … emut kanu geulis  … euis bandung.
2
Darso – Ganti Asih
Waktu kuring pamit. Seuja ninggalkeun maneh na.
Rasa beut marojengja. Aduh .. kumaha..
Waktu kuring indit. Seuja mulang ti maneh na.
Bari hate murilit. Geuning beut ngait.
Reff :
Melang hariwang. Sieun kabandang nu lian.
Ganti asih pindah nya’ah. Perih teu ngenah.
Nyoreang katukang. Horeng antra narembongan.
Tigin janji sa’ati. Naha nyalahan.
13
Darso – Gunung Cikuray
Bulan ngeumprang. Diluhur gunung cikuray… Gunung cikuray.
Raray nu geulis marahmay. Ngantosan panutan datang. 2x
Nu diantos can bae jol. Atuh manah na hariwang
Boa - boa nu diantos teu cios bade nganjang na .
Nu geulis ilang imutna. Nu geulis leungit nyarina.
Manahna tambah nalangsa. Rambisak ngumbar cimata.
Harita diri nu geulis. Teu berag cara sasari.
Bulan teh teu tembong deui. Kasimbutan ibun subuh.
3
Darso – Hate Nu Raheut.
Papanggih deui nu harita kungsi  amprok.
Karasa deui hate nu harita raheut.
Naha atuh cinta munggaran teh sirna.
Nu diruksak ku sifat polah maneh na.

Nu geus heubeul kuring poho ka anjeun na.
Naha atuh anjeun beut mekar deui.
Ngolebat deui rupa maneh na nembongan.
Nu geus heubeul ( lila ) ku kuring di popohokeun.

Na ku naon maneh na siga nu sono.
Padahal mah kuring geus teu ngingeut - ngingeut.
Sok sanajan maneh na ngarepkeun kuring.
Hate kuring teuteup masih keneh raheut.
(Hate kuring teuteup masih teu merean).
14
Darso – Hate Rumasa
Hate teh  asa lalanjung. Pinuh kurasa ka bingung.
Najan sinar layung kuning.  Mapaesan puncak gunung.
Sakapeung hate rumasa. Sabener na kuring saha.
Najan hate keukeujeutan . Hayang metik eta kembang.
Harita memang keur suwung. Ngalengkah bari ngalamun.
Lebak pudunan nu itu. Ngolebat rupa maneh na.
Cing atuh gusti tepungkeun. Rasa ka cinta munggaran.
Nu geus lila dina dada. Hayang ngeudalkeun eusi hate.
4
Darso – Kembang Campaka (Sagagang Campaka).
Sagagang campaka. Manis wangi sari kembang.
Sugema ati jungjunan. Pangjajap asih maneh na.
Sagagang campaka diambung sari na kembang.
Tembus kalbu anu Liwung. Panggugah rasa kamelang.

Reff :
Ngait jeung asih na ati. Hegar jeung endah na rasa.
Aya tanda ti jungjunan. Nu anteung asih kameulang.
Sagagang campaka di puja di dama - dama.
Malar wangi teu ka silih kaheman kanu micinta
15
Darso – Jalan Braga
Jalan braga … Jalan intelek. Tidak boleh masuk keretek.
Beca, roda, bemo, Honda. Jalan na muter …
Ter datang ti kaler. Tur kaburu lieur.
Jalan braga mobil flat beureum. Perhiasan emas na reunceum.
Tahan harga jaga gengsi. Meuli tarasi ..
Tuh kukurilingan. Har teu beubeunangan.

Jalan braga tempat shoping jalma gede. Soal harga itu mah soal sepele.
Tongtonan nu gratis. Pamer mode nu gareulis.
Dulak – dilak, ucad – aceud. Nu nenjokeun panas tiris.
Jalan braga teuteup teu robah. Teu galideur tahan sajarah.
Gunta – ganti heunteu niru cara nu sejen.
Tuh jalan nu paten. Hey jalan konsekuen.

Jalan braga heurin kagigir. Satengah na beak ku parkir.
Bareng macet lalu lintas. Hese rek mundur.
Duh baeud nu ngatur. Keun wayah na sabar.
Jalan braga jadi jalan kelas hiji. Jadi catur pangimpian urang sisi.
Pusat perdagangan uratna di kota kembang.
Pageuh kuat jalan braga. Ngarojong ka balarea.
5
Darso – Ngumbar Lamunan
Mangsa bulan neuteup lebah mumunggang.
Kalangkang pias marengan Ngumbar lamunan.
Balikan deui lalakon nu geus kaliwat.
Duh matak wa’as gumelar kana ciptaan.

Mega kayas ngajega di awing – awing.
Jadi panghalang mindingan teuteup kadeudeuh.
Cahaya bulan … Haleungheum … Lir poek hate kuring.
Duh matak wa’as … ngumbar lamunan.
16
Darso & Detty Kurnia – Nurub Cupu (Lirik Lagu)
Tuh tingali aya jajaka. Deudeug sampe rupa hade.
rengkak na pinuh wibawa. Lir ibarat Kamajaya turun sorga.
Tuh tingali aya wanoja. Sampulur awak na lenjang.
Kulit na hejo carulang. Nyeples Dewi Ratih ti kahiyangan.

Maraneh na hey pareng ngahiji. Sauyunan ngucapkeun pasini  janji.
Ijab Kabul saksina bapak panghulu. Payus matak nurub cupu.
Ujang nyai .. hideup teh baragja teumeun. Geugeut layeut jeung panutan.
Bale endah bale nyungcung. Satekad hirup bakal silih jungjung.
6
Darso – Pajeujeut
Duh asa heran. Ku naon loba pikiran.
Ngalamun terus terusan. Duh … bingung.
Antara senang jeung ludeung 2x .. pajeujeut.
Hate the lir benang kusut. Hese dibereskeunana.
Iraha kuring rek senang. Atawa tinemu bagja.
Tentrem ayem. Adem ayem.
Duh .. milik diri.
17
Darso – Panganten Anyar
Panganten anyar diuk ngarendeng.
Menang dangdan di renceng – renceng.
Eunggeus biasa da ilahar na.
Pada ngagonjak ku sararea.

Reff : Dina poe harita maneh na keur bahagia.
Tepak toel deukeut pisan.  Asa dunya nu dua’an.
7
Darso & Detty Kurnia – Randa Geulis
Randa geulis mikiran rarabi deui. Ngan hanjakal manehna boga pamilih.
Ka lalaki nu pinuh eusi saku na. Teu paduli sanajan hirup di dua.
Hirup senang biarpun bari di candung. Mangsa bodo moal mikiran ka bingung.
Asal cukup resiko keur meuli gedong. Ka salaki pamenta beut nyosok jero.

Geus ka sorang sakur nu dipikahayang. Geus ka beuli kabeh harta ti salaki.
Naon deui hirup geus sagala aya. Terlaksanalah harapan nyi randa ngora.
Lamunan … hanyalah lamunan. Kekayaan hanyalah dalam bayangan.
Anu geulis tungkul bari ngalamun. Jajaka jeung duda kalah ka ngajarauhan.
18
Darso – Remis Kamari
Teu hoyong ningali cisoca ngenclong.
Matak ngenes pami dipelong.
Lir inteun nu kasinaran. Herang ngageunclang.
Teu hoyong nembongkeun kasumpeuk diri.
Inggis jadi tulak pangjadi. Lir cai nu herang bari.
Reumis Kamari.         

Kiwari lain bihari. Ayeuna lain kamari.
Urang buka panto anyar. Neundeut lawang panto tukang.
Mungguhing remis kamari. Murag peuting tadi.
Mungguh impian kamari. Mageuhan patali jangji.
8
Darso – Saba Kota
Kota Garut pangirutan. Sumedang kota kamelang.
Cianjur katalanjuran. Dayeuh bandung panineungan … Parahiyangan.
Bagendit nu narik ati. Cangkuang matak kagembang.
Tampomas matak wara’as. Seu’eur mojang nu lalenjang.
Cianjur kota ka mashur.  Sae basa na laluhung.
Dayeuh bandung panineungan … Parahiyangan.
19
Darso – Sampora
Dipalebah dinya pisan. Pa’amprok papelong - pelong.
Munggaran kuring patanya. Kenal sapada harita.
Raray katinggal marahmay. Lambeuy ngabejakeun ngaran.
Imut nu nembus jajantung. Nya di lebah dinya pisan.
Reff :
Di lebah sampora silih pihapekeun hate.
Di lebah sampora aya gurat na duriat.
Dilebah sampora silih pihapekeun rasa.
Dilebah sampora babarengan nyulam cinta.

Dilangit bulan nembongan. Nya’angan  alam sampora.
Di langit bentang baranang. Nya’angan endah na rasa.
9
Darso – Sewang sewangan
Lebakeun pasir lungkawing. Ting jalumpruk lembur - lembur.
Haseup nu ka tebak angin. Nambahan endah na lembur.
Barudak siga nu bungah. Marawa ingon – ingon na.
Nu pisah di jalan cagak. Nyumponan sewang – sewangan.
Kadang – kadang hate kuring. Sok hayang ngajorag lembur.
Komo bari jeung bebene. Nu ngadagoan janji kuring.
Nu dijorak geuning ilang. Euweuh beja jeung carita.
Kuring balik asa ngalayang. Teu amprok jeung nu di pimeulang.
20
Darso – Situ Patenggang
Situ patenggang. Endah pamandanganana.
Tempat pangjugjugan barudak ngora.
Nu ngahaja daratang neang impian.
Nganteur lamunan  susuganan manggih bagja.

Angin jarak liliwungan. Panganteur hariring kalbu.
Hariring mojang impian. Ngahiap - hiap jajaka datang.
Kembang impian datang mawa harepan.
Dianteur imut kadeudeuh basa katresna.
Janji pasini handapeun awi. Kiwari baris ngajadi.

Situ patenggang.. duh.. situ patenggang.
Hampura kuring rek mulang.
Pileuleuyan …. duh pileuleuyan.
Kiwari kari tapak katineung ati.
10
Darso – Tangtungan hirup
Lahir na rupa – rupa wujud manusa.
Keur minuhan dunya dina sagala rupa carita.
Kahormatan jeung kakayaan. Cimata reujeung cangcaya.
Mikeun hirup jeung hurip na.

Napas … napas nu urang. Bagja dina rupa na ka dunya.
Biwir nu di pulas lipstick. Cinta ditukeuran harta.
Imut palsu. Pinuh napsu.
Panghareupan kosong. Poe isuk kumaha beh na.

Naon hartina kebebasan. Naon hartina kemerdekaan.
Mun hirup di ancam cangcaya pikir. Sabab ieu panjara hirup.
Peuting dihias ku bulan mabrak.
Taya hartina mun nyawa Diweuweujet  lampah.
Saleuga langit pinuh ku cimata.
Panjara awon jeung eungap na biwir.

Innalillahi … Asal ti anjeun … mulang ka anjeun.
Tamat hiji carita. Cucuk dunya.
Isuk pageto. Lahir rupa wujud manusa.
Ngan jadi cocoan napsu birahi.
21
Darso – Tanjakan Burangrang
Lebah tanjakan burangrang. Aya asih .. aya cinta.
Migura’an dua hate. Nu tepang pada harita.
Campaka tilam katresna. Nyeungitan janji dua’an.
Harepan datang nembongan. Ngolebat bagja dua’an.
Lebah tanjakan burangrang.  Didinya ngancik na rasa.
Lebah tanjakan burangrang . Didinya janji dua’an.
Lebah tanjakan burangrang . Aya tapak rasa cinta.
Waktu kuring datang deui. Tiluan reujeung si cikal.
11
Darso – Teupang Deui
Ngadak – ngadak heunteu puguh pipikiran.
Patepung sakareretan. Sumanding dina lamunan.
Lelewa teh mawa emut sagebrayan. Sumanding nyurup tangtungan.
Sumarambah na ciptaan. Ku teu nyana ayeuna patepang deui.
Mawa imut nu kamari. Sumeblak ngageuri ati.
Palangsiang mun diri kayengciripit.
Sumeblak ngajadi ati. Mawa tingkah pati – pati.
22
Darso – Tunggara
Hirup bareng jeung maneh na.  Ukur ka sedih ka perih.
Tunggara nu karandapan. Aya dina panudingan.
Kitu salah .. kieu lain. Asa nincak … asa heunteu.
Leupat saha.. ..Leupat saha.  Ku kuring teu ka pikiran.
Anjeun mulang beut ku tega. Teu ngareret diri kuring.
Padahal ka asih kuring. Moal la’as ku carita.


Comments